Modern Slavic languages and academic Slavic Studies: processes, tendencies, communication and derivation Cover Image

Современные славянские языки в академической славистике: процессы, тенденции, коммуникация и деривация
Modern Slavic languages and academic Slavic Studies: processes, tendencies, communication and derivation

Author(s): Valentina Grigor’evna Kulpina, Viktor Andreevich Tatarinov
Subject(s): Language studies, Western Slavic Languages, Eastern Slavic Languages, South Slavic Languages, Book-Review
Published by: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Keywords: lexis; derivation; contemporary language; Bulgarian language; Polish language; Russian language; Slovak language; Czech language; Slavic languages;

Summary/Abstract: The article is a review of the volume Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku (“Prace Slawistyczne – Slavica” series, vol. 136), ed. Zofia Rudnik-Karwatowa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012, 188 pp.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 51
  • Page Range: 273-299
  • Page Count: 27
  • Language: Russian