The (pre)mature history of the idea of the United States of Europe: A contribution to the little known history of European integration Cover Image

(Pre)rana historija ideje o sjedinjenim evropskim državama: Prilog malo poznatoj historiji evrounijskih integracija
The (pre)mature history of the idea of the United States of Europe: A contribution to the little known history of European integration

Author(s): Nedžma Džananović Miraščija
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: evropsko ujedinjenje; panevropska ideja; Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi

Summary/Abstract: Suprotno uvriježenom i, čini se, općeprihvaćenom mišljenju, historija eurounijskih integracija ne počinje s Rimskim ugovorima ni s “očevima-osnivačima”. Ideja političkog ujedinjenja evropskih država, kao načina za postizanje dugoročnog stabiliziranja, pacifiziranja i ekonomskog napretka Evrope, nasuprot kolapsu i ratu, nije ponikla na strahotama II svjetskog rata. Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, austrijski intelektualac, političar, politički filozof, teoretičar međunarodnih odnosa i geopolitike, kosmopolit, zaljubljenik u Evropu i dnevnom politikom nesputani vizionar, svoju je ideju Sjedinjenih evropskih država prvi put prezentirao još daleke 1922. godine. Narednih pola stoljeća Coudenhove- Kalergi, djelujući uglavnom u svoje i u ime Panevropskog pokreta koji će osnovati 1926. godine, posvetit će realizaciji svoje ideje. U ovom izuzetno burnom periodu evropske historije, Coudenhove-Kalergi će svoju viziju ujedinjene Evrope razrađivati, prilagođavati, nadograđivati u skladu s konkretnim historijskim okolnostima. Ne samo da je nepogrešivo i blagovremeno detektirao osnovne prijetnje evropskom miru i stabilnosti nego je svojim hrabrim i vizionarskim idejama predvidio buduće tokove eurounijskih integracija. Iako se nikad nije nalazio ni na jednoj zvaničnoj političkoj funkciji, ni u jednoj od država u kojima je živio, Coudenhove-Kalergi je, kao lider nevladinog, postdržavnog i (dijelom) nadstranačkog Panevropskog pokreta snagom svojih ideja utjecao na izgled današnje Evropske unije u većoj mjeri nego ijedan od evropskih lidera kojima je zvanična historija posvetila znatno više prostora. Političko ujedinjenje evropskih država na federalnim principima, slobodna trgovina i integriranje evropskih ekonomija, izgradnja parlamentarne i pravosudne dimenzije, zajedničkog vanjskopolitičkog i sigurnosnog okvira, prevazilaženje hladnoratovskih podjela, te insistiranje na podizanju nivoa obrazovne i kulturne saradnje, samo su neke od mnogobojnih Coudenhove-Kalergijevih ideja izrečenih (pre)rano, ali čijem ostvarenju danas svjedočimo.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 5-6
  • Page Range: 63-83
  • Page Count: 21
  • Language: Bosnian