Biometrics, politics and bare life Cover Image

Biometrija, politika i goli život
Biometrics, politics and bare life

Author(s): Halima Sofradžija
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: politika; biopolitika; biometrija; visokotehnologizirana društva,znanje; tehnika; upravljanje; globalizacija

Summary/Abstract: Savremena visokotehnologizirana društva sve jasnije prepoznaju posljedice tehničkog djelovanja gdje spoj mogućnosti i rizika postaje primjetan gotovo u svakom poduhvatu. Izmijenjena suština ljudskog djelovanja o kojoj govori H. Jonas, pokazuje da je “među objekte tehnike dospio i sam čovjek”. Postupci kontrole i nadzora u procedurama upravljanja koji se obrušavaju na tijelo/ tijela danas su u velikoj mjeri usavršeni, dakako uz nove forme znanja i najsofisticiranijih tehnika, koje sve slobodnije, moćnije i sve normalnije otvaraju i oblikuju nove mogućnosti raspolaganja životom. Contemporary high-tech societies recognise even more clearly the consequences of technical action where mix of possibilities and risks becomes paramount. The changed essence of human action in H. Jonas terms indicates that “humans also became an object of technic”. Methods of controls and supervision within management procedure to which human body/bodies are exposed are largely perfect. Of course, there are new forms of knowledge and most sophisticated techniques which more freely, more powerful and even more openly shape new options of managing life.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 5-6
  • Page Range: 150-160
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian