Bosnian lexicography through history: A brief overview Cover Image

Bosanska leksikografija kroz historiju: Kratak pregled
Bosnian lexicography through history: A brief overview

Author(s): Hurija Imamović
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Bosansko filološko društvo

Summary/Abstract: Ovaj prilog bavi se historijom bosanske leksikografije. Pod pojmom bosanska leksikografija podrazumijevamo sastavljanje rječnika bosanskoga jezika, kritiku tih rječnika i proučavanje povijesti leksikografije bosanskoga jezika. Cilj je priloga predstaviti historijski razvoj bosanske leksikografije od njenih početaka do danas kroz pojedine faze razvoja bosanskoga književnog (pisanog) jezika. Prvi poznati bosanski leksikografski radovi potječu iz turskog perioda. Prolazeći kroz različite faze razvoja bosanskoga pisanog jezika bosanska leksikografija prilagođavala se vremenu i društvenim potrebama, da bi se danas razvila u respektabilnu lingvističku disciplinu koja je odigrala značajnu ulogu u standardizaciji bosanskoga jezika.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 08
  • Page Range: 301-311
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian