Book reviews Cover Image

Szemle
Book reviews

Author(s): Anna Farmati, Ágnes Baricz, Erika Nagy, Annamária Biró, András Zselyke, Tímea Berki
Subject(s): Book-Review
Published by: Erdélyi Múzeum-Egyesület

Summary/Abstract: Farmati Anna: Laus et polemia (Gábor Csilla: Laus et polemia. Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban, Debreceni Egyetemi Kiadó – Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó, Debrecen – Kvár, 2015.) — Baricz Ágnes: Mártírok emlékezete (Mártírium és emlékezet: Protestáns és katolikus narratívák a 15–19. században. Szerk. Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen 2015. [Loci Memoriae Hungaricae, 3]) —Farmati Anna: A Szigeti veszedelem franciául (Miklós Zrínyi: La Zrinyiade ou Le Péril de Sziget. Ford. Jean-Louis Vallin. Postface Farkas Bábor Kiss. Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2015.) — Farmati Anna: Egy Pázmány-mű kritikai kiadásáról (Pázmány Péter: Imádságos könyv (1631). Jegyzetek a szövegkiadáshoz Szerk. Sz. Bajáki Rita, Bogár Judit. Universitas – Editio Princeps Kiadó, Bp., 2013.) — Nagy Erika: Tér, idő és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben (A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus két szimpóziumának előadásai. Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Szerk. Fazakas Emese, Juhász Dezső, T. Szabó Csilla, Terbe Erika, Zsemlyei Borbála. Bp. – Kvár 2014.) — Biró Annamária: Irodalomkutatások és kontextusaik (Egyed Emese (szerk.): Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig. Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kvár 2014.) — András Zselyke: Hatás és utóhatás – Szabó T. Attila pályájának, munkásságának stációi (Az ember és a nyelv – térben és időben. Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Szerk. Benő Attila, T. Szabó Csilla. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kvár, 2016.) — Berki Tímea: Határok között. Újabb kötet Kristóf György írásaiból (Kristóf György: Magyar irodalom a Királyhágón innen és túl. Vál, s.a.r., jegyz. Gaal György. Kriterion Könyvkiadó, Kvár 2015.)

  • Issue Year: LXXVIII/2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 118-145
  • Page Count: 28
  • Language: Hungarian