ON THE "BIRTH" IN THE TURKISH WORLD Cover Image

TÜRK DÜNYASINDA “DOĞUM” ÜZERİNE
ON THE "BIRTH" IN THE TURKISH WORLD

Author(s): Orhan Çeltikçi
Subject(s): Culture and social structure , Social development, Social Informatics, Sociology of Culture, Sociology of the arts, business, education, Cultural Essay, Ethnic Minorities Studies
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Son yıllarda; etnik kimlik, soy, ırk, etnisite, ulus devlet gibi kavramlar çokça tartışılır, üzerinde yazılar yazılır hale gelmiştir. Bu tartışmalar toplumların değerlerinin bütününü oluşturan kültürel yapılarını çok önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda, yaklaşık 250 milyon dünya Türk nüfusunun sahip olup yaşattığı değerleri alan çalışmaları ile ortaya koymak ve bu değerleri kültürel strateji anlamında kullanmak çok önemli hale gelmiştir.

  • Issue Year: 1/2009
  • Issue No: 2
  • Page Range: 193-201
  • Page Count: 9
  • Language: Turkish