The ethology of juvenile delinquency.The approach of the main instances of socialization: family, school, and peer group Cover Image

Etiologiadelincvenţei juvenile. Abordare prin prisma principalelor instanţe de socializare: familia, şcoala şi grupul de prieteni
The ethology of juvenile delinquency.The approach of the main instances of socialization: family, school, and peer group

Author(s): Elena Manea
Subject(s): Social Sciences
Published by: PROBATION junior
Keywords: delincvență juvenilă; familie

Summary/Abstract: Prezentul articol îşi propune prezentarea etiologiei delincvenţei juvenile şi a principalilor factori de risc identificaţi în delincvenţa juvenilă. Se arată că familia, şcoala şi grupul de prieteni sunt factorii marcanţi în dezvoltarea personalităţii copilului, iargestionarea necorespunzătoare a relaţiilor dintre minor şi aceşti factori pot avea consecinţe nefaste asupra minorului. În acest articol sunt prezentate principalele teorii care privesc fenomenul delincvenţei juvenile, abordate prin prisma familiei, a şcoliişi a grupului de referinţă. De asemenea, accentuarea sărăciei, creşterea din ce în ce mai mult a numărului de familii şi copii defavorizaţi, violenţa în familie, antecedente penale în familie, lipsa motivaţiei pentru învăţătură, absenteismul şcoalar, lipsa oportunităţilor de afirmare în plan social, influenţa grupului de prieteni, sunt doar câteva din condiţiile favorizante pentru un comportament deviant.

  • Issue Year: 5/2014
  • Issue No: 01
  • Page Range: 22-29
  • Page Count: 8
  • Language: Romanian