The factors involved in delinquency. Case study with juveniles between 14-18 from the Probation Service of Sibiu Cover Image

Factori implicaţi în apariţia comportamentului delincvent. Studiu de caz asupra tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, beneficiari ai Serviciul
The factors involved in delinquency. Case study with juveniles between 14-18 from the Probation Service of Sibiu

Author(s): Alina Maria Severin
Subject(s): Social Sciences
Published by: PROBATION junior
Keywords: delincvență juvenilă; probațiune; familie

Summary/Abstract: Cercetarea de față este o continuare a diplomei mele de licență susținută în iulie 2012. A inclus o cercetare empirică, având un eşantion de 50 de minori cu vârste între 14 şi 18 ani, beneficiari ai Serviciului de Probațiune din Sibiu. Scopul cercetării a fost identificarea factorilor de risc ai familiei în dezvoltarea comportamentului delincvent la tinerii din eşantionul menționat. Cercetarea de față a fost inițiată pentru a sublinia că experiența obținută în familie este foarte importantă în dezvoltarea minorului, fiind reflectată în comportamentul acestuia ca şi tânăr infractor. Concluzia de fond este aceea că familiile constituie mai degrabă un factor de risc decât unul protector pentru tinerii din eşantionul utilizat. Cercetarea de față demonstrează că mediul familial are o influență majoră în definirea comportamentală a minorilor, însă regăsim şi alți factori care influențează comportamentul delincvent. Lucrarea aduce în atenție diferiții factori care pot cauza delincvența juvenilă: implicațiile mediului familial, mediul şcolar, influența anturajului şi felul minorilor de a-şi petrece timpul liber.

  • Issue Year: 5/2014
  • Issue No: 01
  • Page Range: 30-41
  • Page Count: 12
  • Language: Romanian