Reviews Cover Image

Прикази
Reviews

Author(s): Aleksandar Krstić, Aleksandra Fostikov, Ivana Komatina, Aleksandar Uzelac, Uroš Milivojević, Neven Isailović, Tatjana Katić, Nino Delić, Irena Ćirović, Goran Vasin, Radomir J. Popović, Biljana Stojić, Ana Stolić, Miljan Milkić, Jovana Blažić Pejić, Stefan Stamenković, Milan Kutlešić, Aleksandar Lukić, Vladeta Petrović, Nenad Urić
Subject(s): History, Book-Review
Published by: Istorijski institut, Beograd
Keywords: review

Summary/Abstract: Зборник радова у част академику Десанки Ковачевић Којић, главни уредник Рајко Кузмановић, одговорни уредник Драгољуб Мирјанић, уредник Ђуро Тошић, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука 2015, 616 стр. (Александар Крстић); Споменица академика Милоша Благојевића (1930–2012), одговорни уредник Синиша Мишић, Филозофски факултет, Центар за историјску географију и историјску демографију, Службени гласник, Београд 2015, 250 стр. (Александра Фостиков); Споменица др Тибора Живковића, уредник Срђан Рудић, Историјски институт, уредник издања Ирена Цвијановић, Београд 2016, 377 стр. (Ивана Коматина); Ивана Коматина, Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века, Историјски институт, Београд 2016, 466 стр. (Александар Узелац); Бобан Петровски, Средновековни населби и патишта во Полог – пишани извори, Студентски сервис, Скопје 2015, 234 стр. (Александар Узелац); Марко Алексић, Марко Краљевић. Човек који је постао легенда, Лагуна, Београд 2015, 318 стр. (Урош Миливојевић); Аранђел Смиљанић, Људи из сјенке – дипломати обласних господара у Босни, Филозофски факултет у Бањој Луци, Бања Лука 2015, 328 стр. (Невен Исаиловић); Ayşe Kayapınar, Le Sancak ottoman de Vidin du XVe à la fin du XVIe siècle, Les éditions Isis, Istanbul 2011, 538 pp. (Татјана Катић); Tadhg Ó hAnnracháín, Catholic Europe 1592–1648: Centre and Peripheries, Oxford University Press, Oxford 2015, 270 pp. (Нино Делић); Ненад Макуљевић, Османско-српски Београд : визуелност и креирање градског идентитета (1815–1878), TOPY, Београд 2015, 251 стр. (Ирена Ћировић); Сузана Рајић, Спољна политика Србије, између очекивања и реалности 1868–1878, Српска књижевна задруга, Београд 2015, 579 стр. (Горан Васин); Данко Леовац, Србија и Русија за време друге владавине кнеза Михаила (1860–1868), Службени гласник, Београд 2015, 339 стр. (Радомир Ј. Поповић); Александар Растовић, Велика Британија и Косовски вилајет 1877–1912. године, Завод за уџбенике, Београд 2015, 255 стр. (Биљана Стојић); Јасмина Милановић, Делфа Иванић: заборављене успомене, Еволута, Београд 2015, 274 стр. (Ана Столић); Милић Ј. Милићевић, На погрешној обали. Пораз трупа Тимочке дивизије у бици код Чеврнтије (на Легету) 6. септембра 1914. године, Завод за уџбенике, Београд 2015, 139 стр. (Миљан Милкић); Српска револуција и обнова државности Србије – Двеста година од Другог српског устанка, уредници Срђан Рудић и Лела Павловић, уредник издања Радомир Ј. Поповић, Историјски институт, Међуопштински историјски архив, Београд, Чачак 2016, 242 стр. (Јована Блажић Пејић); Први балкански рат 1912–1913 : историјски процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства, уредник Михаило Војводић, Српска академија наука и уметности, Београд 2015, 399 стр. (Стефан Стаменковић); Срби и Први светски рат 1914–1918. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 13–15. јуна 2014. године, уредник академик Драгољуб Р. Живојиновић, Српска академија наука и уметности, Београд 2015, 712 стр. (Милан Кутлешић); Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе, уредници Срђан Рудић, Миљан Милкић, Историјски институт, Институт за стратегијска истраживања, Београд 2015, 549 стр. (Александар Лукић); Među nama: neispričane priče gej i lezbejskih života. Zbornik radova, urednici Jelisaveta Blagojević i Olga Dimitrijević, Hartefakt Fond, Beograd 2013, 454 str. (Ирена Ћировић); Лиудпранд Кремонски, Разплата, История на Отон, Пратеничество в Константинопол, предговор, превод от латински и коментар Лиляна Симеонова, Исток–Запад, София 2015, 336 стр. (Владета Петровић); Никола Стојановић, Младост једног поколења (успомене 1880‒1920) ; Дневник од године 1914. до 1918, приредио и предговор написао Миле Станић, уредник издања Срђан Рудић, Историјски институт, Београд 2015, 407 стр. (Ненад Урић); Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903‒1914. Књ. I‒VII (42 свеске), Српска академија наука и уметности, Београд 1980‒2015, 30.145 стр. (Ненад Урић).

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 65
  • Page Range: 473-573
  • Page Count: 101
  • Language: Serbian