Music Performance Anxiety Cover Image

Starea de anxietate asociată interpretării muzicale în public
Music Performance Anxiety

Author(s): Dorina Geta Iuşcă
Subject(s): Music
Published by: Editura ARTES
Keywords: anxietatea asociată intepretării muzicale în public (AAIMP); factori de risc; strategii de control şi reducere a anxietaţii pe scenă;

Summary/Abstract: Starea de anxietate asociată intepretării muzicale în public (AAIMP) reprezintă unul din principalii factori psihologici care condiţionează nivelul artistic al interpreţilor muzicii culte. Incidenţa semnificativă a acestei stări în rândul muzicienilor amatori şi profesionişti, precum şi impactul deosebit pe care îl are asupra dezvoltării unei cariere în interpretarea muzicală au atras atenţia comunităţii ştiinţifice internaţionale. Prin urmare, în ultimii ani s-au realizat cercetări importante care au concretizat un tablou informaţional vast referitor la factorii care influenţează apariţia anxietăţii pe scenă şi la strategiile terapeutice de control şi reducere a acesteia. Studiul de faţă reprezintă o trecere în revistă a principalelor descoperiri.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 12
  • Page Range: 163-176
  • Page Count: 14
  • Language: Romanian