Trends and Tendencies in the European Music of the First Half of the 20th Century Cover Image

Curente şi tendinţe în muzica europeană din prima jumătate a secolului XX
Trends and Tendencies in the European Music of the First Half of the 20th Century

Author(s): Mariana Frățilă
Subject(s): Music
Published by: Editura ARTES
Keywords: postromantism; modernism; secolul XX; cromatism; expansiunea tonalităţii; impresionism; Debussy; Skriabin; atonalism; Schönberg; dodecafonism; Bartók; futurism; neoclasicism; Satie; Stravinski; Enescu

Summary/Abstract: Lucrarea îşi propune o prezentare panoramică a muzicii europene din prima jumătate a secolului XX. Pentru facilitarea înţelegerii tabloului muzical al perioadei respective în întreaga lui complexitate, s-a plecat de la premizele de evoluţie existente la sfârşitul secolului XIX şi începutul următorului. Conţinutul lucrării este rezultatul unei activităţi de cercetare documentară privind evoluţia muzicii în Postromantism şi Modernism. Din datele obţinute din bibliografie, partituri şi materiale audio, s-a putut configura / reconstitui imaginea plurivalentă a fenomenului muzical desfăşurat de-a lungul a mai bine de jumătate de veac extrem de fecund atât sub aspectul diversităţii mijloacelor de realizare, cât şi sub cel al varietăţii stilistice şi expresive. Tocmai datorită multitudinii căilor de creaţie componistică, spaţiul limitat al materialului nu a permis expunerea exhaustivă a procedeelor la care au apelat toţi creatorii de muzică din perioada avută în atenţie, dar s-a reuşit redarea cu fidelitate a imaginii de ansamblu a acelor curente şi tendinţe – în simultaneitatea şi/sau derularea lor – care nu numai că au lăsat o amprentă profundă asupra muzicii primei jumătăţi a secolului XX, dar au deschis şi perspective interesante şi multiple pentru evoluţia ulterioară a muzicii.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 12
  • Page Range: 117-130
  • Page Count: 14
  • Language: Romanian