REFLECTION OF JALALUDDIN RUMI'S HERITAGE IN ABBASQULU AĞA BAKIXANOV'S POETRY Cover Image

ABBASQULU AĞA BAKIXANOVUN YARADACILIĞINDA CƏLALƏDDİN RUMİ İRSİNİN ƏKSİ
REFLECTION OF JALALUDDIN RUMI'S HERITAGE IN ABBASQULU AĞA BAKIXANOV'S POETRY

Author(s): Vüqar İsmət TEYMURXANLI
Subject(s): Cultural history, Aesthetics, Other Language Literature, 19th Century Philosophy, Sociology of Culture, Sociology of the arts, business, education, 19th Century, Sociology of Art
Published by: Sage Yayınları
Keywords: A. Bakıxanov; Mevlana; edebi tahlil;

Summary/Abstract: Makale, ünlü sufi ve düşünür Celalaeddin Rumi’nin XIX yüzyıl Azerbaycan düşünürü A. Bakıxanov’la ilgili edebi konuların ilmi tahlilini konu edinir. Yazıda, Azerbaycan’dakı ilim adamları ve eleştirmenlerin konu ile ilgili düşünceler üzerinde durulmuş, A. Bakıxanov’un eserlerinde Mevlana’dan yapılmış alıntılar tespit edilmiştir. Her iki düşünürün eserlerinde konu, yapı ve didaktik amaç bakımından benzerlikler araştırılmıştır. Manevi sansür karşısında Bakıxanov’un Mevlana sanatından nasıl faydalandığı üzerinde durulmuştur.

  • Issue Year: 1/2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 222-228
  • Page Count: 7
  • Language: Azerbaijani