Book Review: The Development and Perspectives of the World Economy: The Global Financial and Economic Crisis Causes – Costs – Remedies Cover Image

Book Review: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Globálna finančná a hospodárska kríza: príčiny – náklady – východiská
Book Review: The Development and Perspectives of the World Economy: The Global Financial and Economic Crisis Causes – Costs – Remedies

Author(s): Radim Valenčík
Subject(s): Review
Published by: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV

Summary/Abstract: Book Review: WORKIE, T. MENBERE a kolektív: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Globálna finančná a hospodárska kríza: príčiny – náklady – východiská. Bratislava: Ekonomický ústav SAV 2009. ISBN 978-80-7144-175-5. Recenzovaná publikácia reaguje na vysoko aktuálnu tému, ktorá dnes rezonuje vo svetovej ekonomike – kríza, ktorá sa začala v lete roku 2007 v USA, sa postupne „zglobalizovala“ a vyvolala vlnu viac či menej efektívnych reakcií postihnutých ekonomík. Všeobecne sa rok 2009 považuje za kulminačný a počnúc budúcim rokom by už malo dochádzať k postupnej hospodárskej stabilizácii a pomalému oživovaniu zasiahnutých oblastí.

  • Issue Year: 57/2009
  • Issue No: 09
  • Page Range: 940-943
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak