Issues Cover Image
  • Price 3.90 €

Sprawy
Issues

Author(s): Zbigniew Gluza, Łukasz Kamiński
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Oświadczenie IPN i KARTY Przedstawiamy oświadczenie, które zamyka 25-letni okres „Indeksu Represjonowanych” w Ośrodku KARTA, który nie będzie już prowadził prac dokumentujących imiennie masowe prześladowania pod okupacją sowiecką. W następnej „Karcie” podsumujemy dotychczasowe dokonania „Indeksu” – od maja 2013 ich kontynuację programu podejmie Instytut Pamięci Narodowej. Dzięki temu przedsięwzięciu zasadniczo wzrosła wiedza w Polsce na temat losów wielu tysięcy osób prześladowanych, a także skali represji sowieckich. W ostatnich latach jednak coraz trudniej było utrzymać prace programu w realiach prawnych i finansowych organizacji pozarządowej. Zimą 2012/13 stało się jasne, że warunkiem dalszej jego trwałości jest podjęcie prac siłami państwa.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 75
  • Page Range: 147-147
  • Page Count: 1
  • Language: Polish