SELF-GOVERNANCE OF DECISIVE PARTICIPATION AT ITS OWN CONDITIONS Cover Image

ƏHALİNİN HƏLLEDİCİ İŞTİRAKI YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETMƏDƏ BAŞLICI ŞƏRTDİR
SELF-GOVERNANCE OF DECISIVE PARTICIPATION AT ITS OWN CONDITIONS

Author(s): Eldar Həsənxan AZADOV
Subject(s): Governance, Public Administration, Political history, Government/Political systems, Developing nations, Sociology of Culture, Cultural Essay, Political Essay, Sociology of Politics
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Məlumdur ki, demokratik ölkələrdə yerli işlərin idarə olunması həm mərkəzi hakimiyyətin yerlərdə təyin etdiyi orqanlar və vəzifəli şəxslər tərəfindən, həm də bilavasitə əhalinin seçdiyi nümayəndəli orqanlar tərəfindən həyata keçirilə bilər. Belə nümayəndəli orqanları adətən “yerli özünüidarəetmə orqanları” və ya “bələdiyyələr” adlandırırlar. Başqa sözlə desək, ölkənin hakimiyyət strukturu özündə həm dövlət hakimiyyəti institutunu, həm də yerli özünüidarəetməni birləşdirməlidir. Yerli özününüidarəetmənin hər bir demokratik quruluşun əsasını təşkil etdiyi, dövlətin görməli olduğu bir sıra işlərin bilavasitə yerli özününüidarəetmə orqanları vasitəsilə həyata keçirilməsinin həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan daha əlverişli olduğu bu gün artıq əksər tədqiqatçılar tərəfindən qəbul olunur.

  • Issue Year: 2/2010
  • Issue No: 6
  • Page Range: 129-134
  • Page Count: 6
  • Language: Azerbaijani