DEMOCRACY CULTURE IN TURKEY Cover Image

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
DEMOCRACY CULTURE IN TURKEY

Author(s): Nazike Toktok
Subject(s): Cultural history, Political Philosophy, Political history, Government/Political systems, Developing nations, Political behavior, Culture and social structure , Social development, Sociology of Culture, Cultural Essay, Political Essay, Sociology of Politics
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Dilimize Fransızca’dan giren demokrasi terimi, Yunanca “demo” (halk) ve “kratos” (iktidar, güç) sözcüklerinin birleşmesinden türemiştir. Sözcük anlamı “gücün halkın elinde olması” demektir. Sözlük tanımında demokrasi “üstün iktidarın halkta bulunduğu veya halk tarafından doğrudan ya da özgür bir seçim sistemi içinde seçilmiş temsilcileri aracılığıyla kullandığı, halk tarafından yönetimdir.” Genellikle devletlerin yönetim biçimi olarak alınmasına ve devletin faaliyet alanına ait bir kavram gibi görünmesine rağmen aslında kolektif her türlü organizasyonun yönetim şeklidir.

  • Issue Year: 2/2010
  • Issue No: 7
  • Page Range: 135-142
  • Page Count: 8
  • Language: Turkish