ENERGY WARS IN EUROPE WITH THE POWERFUL GLOBAL COMPANIES Cover Image

KÜRESEL GÜÇ MÜCADELESİ BAĞLAMINDA AVRASYA’DAKİ ENERJİ SAVAŞLARI
ENERGY WARS IN EUROPE WITH THE POWERFUL GLOBAL COMPANIES

Author(s): Çağrı Kürşat Yüce
Subject(s): Business Economy / Management, Energy and Environmental Studies, Economic history, Political history, Economic policy, Environmental and Energy policy, Government/Political systems, International relations/trade, Political behavior, Political economy, Sociology of the arts, business, education, Economic development, Environmental interactions, Sociology of Politics, Socio-Economic Research
Published by: Sage Yayınları
Keywords: Avrasya; Hazar Havzası; Enerji Kaynakları; Petrol ve Doğal Gaz; Büyük Oyun;

Summary/Abstract: Sovyetler Birliği’nin dağılması, dünya üzerinde yeni ülkelerle beraber yeni mücadele alanlarını da ortaya çıkarmıştır. Hazar Bölgesi, Sovyetler sonrası ortaya çıkan yeni jeopolitik denklemde, bölgesel ve uluslararası güçlerin en çok nüfuz mücadelesine giriştiği bölgelerin başında gelmektedir. Zira bu bölge, zengin petrol ve doğal gaz kaynakları ile enerji mücadelesinin yeni coğrafi mekânı niteliğini almıştır. Avrasya’da sürdürülen enerji mücadelesini; jeopolitik, ekonomik ve güvenlik unsurlarının yer aldığı çok yönlü bir oyuna benzetmemiz mümkündür. Nitekim bu oyunun adı günümüzde “Yeni Büyük Oyun”81 olarak adlandırılmaktadır. Bilindiği üzere 21. yüzyılda, genelde Avrasya özelde ise Hazar Havzası, nüfuz mücadelesinin en sert geçtiği bölgelerin başında gelmektedir. SSCB’nin dağılmasından sonra, Rusya, AB, Çin ve ABD gibi büyük güçler, komşu ülkeler olan İran, Pakistan, Türkiye ve ayrıca bazı petrol şirketleri Avrasya coğrafyasında büyük bir rekabet içine girmişlerdir.

  • Issue Year: 2/2010
  • Issue No: 7
  • Page Range: 80-94
  • Page Count: 15
  • Language: Turkish