Selected activities supporting cooperation between scientists and enterprises as an example of strengthen of science-business connections in Masovia Cover Image

Wybrane działania wspierające współpracę naukowców z przedsiębiorstwami jako przykład wzmocnienia powiązań nauka-biznes na Mazowszu
Selected activities supporting cooperation between scientists and enterprises as an example of strengthen of science-business connections in Masovia

Author(s): Jolanta Korkosz-Gębska
Subject(s): Social Sciences, Economy, National Economy, Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Keywords: innovation; cooperation with entrepreneurs; scientists' internships

Summary/Abstract: Celem artykułu było przedstawienie wybranych działań sprzyjających nawiązywaniu współpracy mazowieckich naukowców z przedsiębiorstwami. W artykule wymieniono wybrane projekty inicjujące i wspierające tego typu kooperację. Działania te przyczyniły się do opracowania wielu innowacyjnych rozwiązań, dedykowanych głównie firmom z sektora MŚP. Szczególną uwagę poświęcono projektowi „Naukowcy dla gospodarki Mazowsza”, w którym uczestniczyła autorka niniejszej publikacji.

  • Issue Year: 10/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 29-40
  • Page Count: 12
  • Language: Polish