The life of a successful university student Cover Image

Život úspěšného studenta na vysoké škole
The life of a successful university student

Author(s): Jana Matošková, Gabriela Potočková
Subject(s): Psychology
Published by: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum
Keywords: koláž; projektivní metody; úspěšný student; vysoká škola; Česká republika

Summary/Abstract: Tento článek prezentuje využití projekční metody koláže ve výzkumu zaměřeném na úspěšného vysokoškolského studenta. Cílem výzkumu bylo zjistit, co je typické pro úspěšného vysokoškolského studenta dle vysokoškolských studentů. Studentské týmy tvořily koláž na téma „Život úspěšného studenta na vysoké škole“. Výstupy získané z workshopu byly analyzovány s využitím softwaru Atlas.ti. Výsledky ukázaly, že k hlavním charakteristikám úspěšného studenta na vysoké škole patří schopnost sebeřízení (včetně zvládání organizování svého času), překonávání překážek a zvládání neúspěchu, znalost životního cíle a cesta k jeho dosažení, budování a udržování mezilidských vztahů, vnitřní motivace a ochota odlišit se od průměru. Ani jedna skupina se v koláži nezaměřila na přípravu studenta do školy, na zkoušky či studium literatury. Neobjevil se také žádný obrázek učitele či knihovny. Metoda koláže se ukázala jako přínosná především jako výchozí bod pro diskuzi.

  • Issue Year: 51/2016
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 21-34
  • Page Count: 14
  • Language: Czech