LOCAL ADMINISTRATION IN AZERBAIJAN AND THE PROCESS OF GLOBALIZATION Cover Image

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE AZERBAYCANDA YEREL YÖNETİM YAPILANMASI
LOCAL ADMINISTRATION IN AZERBAIJAN AND THE PROCESS OF GLOBALIZATION

Author(s): Sebuhi Yusifov
Subject(s): National Economy, Supranational / Global Economy, Public Administration, Economic policy, Government/Political systems, Sociology of the arts, business, education, Economic development, Cultural Essay, Political Essay, Sociology of Politics, Globalization, Socio-Economic Research
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Küreselleşme, son yıllarda üzerinde en çok tartışılan, çok farklı anlam vedeğerler yüklenen, çok farklı tanımlamalara ve nitelemelere konu olan kavramların başında yer almaktadır. Kısaca, "dünyanın tek bir mekan olarak algılanabilecek ölçüde sıkışıp küçülmesi anlamına gelen bir süreci" tanımlayan küreselleşme, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel değerlerin ve bu değerler çerçevesinde oluşmuş birikimlerin ulusal sınırlar dışına taşarak dünya geneline yayılması olarak değerlendirilmektedir. Tanımların birçoğunda ekonomik boyut öne çıkarılmakta ve küreselleşme, ekonomik faaliyetlerin dünya çapında birbirine bağlanması, bağımlı hale gelmesi olarak algılanmaktadır. Buna göre küreselleşme, sermaye, yönetim, stihdam, bilgi, doğal kaynaklar ve organizasyonun uluslararasılaştığı ve tam anlamıyla karşılıklı bağımlılaştığı bir ekonomik ve siyasal yapılanmadır. Bu yeni yapılanma içinde ekonomik rekabetin zemini milli ekonomiler olmaktan çıkarak dünya gezegeninin (globus) tamamı haline gelmektedir.

  • Issue Year: 2/2010
  • Issue No: 7
  • Page Range: 11-16
  • Page Count: 6
  • Language: Turkish