Contemporary conceptions of internal marketing in EU Cover Image

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИЙ ВНУТРЕННЕГО МАРКЕТИНГА В EС
Contemporary conceptions of internal marketing in EU

Author(s): Cezary T. Szyjko, Olga I. Degtiareva
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, Supranational / Global Economy, Economic policy, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
Keywords: internal marketing; client-oriented strategy; corporate management; human resources policy;EU's market aims

Summary/Abstract: Publikacja zawiera omówienie koncepcji marketingowych warunkujących działalności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w świetle idei dokończenia jednolitego rynku europejskiego. Analizowane koncepcje stanowią podstawę do sformułowania wariantów rozwiązań i podjęcia decyzji marketingowych przez przedsiębiorców. Autorzy prezentują wieloaspektowość procesu marketingu wewnętrznego z uwzględnieniem klasycznych funkcji zarządzania, odrębności działalności i zarządzania w przedsiębiorstwie handlowym, a także rzeczowe oraz informacyjne uwarunkowania jego skuteczności.

  • Issue Year: 4/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 83-105
  • Page Count: 23
  • Language: Polish