Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee − twórcy − instytucje [Integral Upbringing in Catholic Education. Ideas − Creators x Institutions], red. s. M. Loyola Opiela, Ewelina Świdrak, Małgorzata Łobacz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 378 Cover Image

Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee − twórcy − instytucje [Integral Upbringing in Catholic Education. Ideas − Creators x Institutions], red. s. M. Loyola Opiela, Ewelina Świdrak, Małgorzata Łobacz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 378
Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee − twórcy − instytucje [Integral Upbringing in Catholic Education. Ideas − Creators x Institutions], red. s. M. Loyola Opiela, Ewelina Świdrak, Małgorzata Łobacz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 378

Author(s): Agata Sowińska
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 8/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 134-142
  • Page Count: 9
  • Language: English