ALTAY MOUNTIN ORDER AND ALTAYS ORDINANCE Cover Image

ALTAY SIRA DAĞLARI VE ALTAY SIRA DAĞ ADININ KÖKEN VE ANLAMI
ALTAY MOUNTIN ORDER AND ALTAYS ORDINANCE

Author(s): Yusuf Gedikli
Subject(s): Regional Geography, Environmental Geography, Rural and urban sociology, Environmental interactions, Cultural Essay
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Altay sıra dağları, Tanrı sıra dağları gibi Asyanın meşhur, Türk dünyasının kutlu sıra dağlarından biridir. Bu sıra dağlar ve etraf coğrafyası en eski çağlardan günümüze dek, Türk aleminin merkezi, ekseni olmuştur. Türklerin batıya kaymasıyla birlikte Altayların bir kısmı Moğulların hakimiyetine geçmiştir. Altay dağ adının nereden geldiği alimleri iki asırdan beri meşgul etmiş, bu hususta çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Ancak ortaya kimsenin reddedemeyeceği, genel kabul görmüş bir izah konulamamıştır. Bu yazımızda Altay sıra dağ adının nereden, nasıl geldiğini ortaya koyacak ve uzun zaman devam eden bu sorunsalı bitireceğiz.

  • Issue Year: 2/2010
  • Issue No: 5
  • Page Range: 64-68
  • Page Count: 5
  • Language: Turkish