FAMILY CONFLICTS, CAUSES AND MOST POPULAR SOLUTIONS Cover Image

AİLE ÇATIŞMALARI, NEDENLERİ ve EN YAYGIN ÇÖZÜMLERİ
FAMILY CONFLICTS, CAUSES AND MOST POPULAR SOLUTIONS

Author(s): Hüseyin Rehimirad
Subject(s): Social psychology and group interaction, Behaviorism, Social development, Studies in violence and power, Family and social welfare, Victimology, Welfare services
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Aile ve çiftlerin rastladığı sorunlar, uğradığı zararlar, ailede çatışmamazlıklar ve diğer etkili amiller geçmişten günümüze kadar dikkate alınmış ve incelenmiştir. Şu araştırmanın amacı da evlilik çatışmalarının nedenlerini bulmak gibi sosyolojik bir meselenin çözümüne küçük bir katkıda bulunmaktır.

  • Issue Year: 2/2010
  • Issue No: 8
  • Page Range: 44-46
  • Page Count: 3
  • Language: Turkish