THE ESSENCE OF MOSQUES IN ISLAM Cover Image

İSLAM DİNİNDƏ MƏSCİDLƏRİN MAHİYYƏTİ
THE ESSENCE OF MOSQUES IN ISLAM

Author(s): Şöhrə Yaqub KƏSİRİ
Subject(s): Architecture, Islam studies, Social development, Sociology of Culture, History of Islam, Sociology of Art, Sociology of Religion
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Dini memarlıq-əsərlərın arasında məscidlər bəzi nöqteyi-nəzərdən başqa binalara görəcimtiyazlar və xüsusiyyətlərə malikdirlər. Birinci nöqteyi- nəzər, ona məxsus olan müxtəlif dini fəaliyyətlər və davranış ülgülərinin çoxunda bir növ daimilik və sabitlik vardır. Məscid islamı memarlığının mərkəzində qərar tapıb. Həmin məscid onun xidmətində olan inamın şənində olan simvoldur. Başlanğıcda onun simvolik rolu müsəlmanlar tərəfındən alındı və binaya öz səhmini, münasib görünən göstəricilərin yaranmasında yerinə yetirdi ki o cümlədən günbəz, minarə, minbər və s. kimi göstəricilərə işarə etmək olar.

  • Issue Year: 3/2011
  • Issue No: 9
  • Page Range: 81-83
  • Page Count: 3
  • Language: Azerbaijani