The appropriation of intellectual creations Cover Image
  • Price 1.00 €

Aproprierea creațiilor intelectuale
The appropriation of intellectual creations

Author(s): Cornelia Dumitru
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale
  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 3 (44)
  • Page Range: 36-54
  • Page Count: 19
  • Language: Romanian