Annotations, chronicle and glosses Cover Image
  • Price 2.50 €

Anotace, kronika a glosy
Annotations, chronicle and glosses

Author(s): Ina Píšová, Petr Šámal, Iveta Mindeková, Annalisa Cosentino, Marta Kordíková
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Czech Literature
Published by: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
Keywords: Deml Jakub; Marxism; Roubal Petr; Kokešová Helena

Summary/Abstract: Helena Kokešová (ed.): Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století; Petr Roubal: Československé spartakiády; On Marxism from a revisionist standpoint; Deml between the (gymnastic) rings

  • Issue Year: 64/2016
  • Issue No: 5
  • Page Range: 787-803
  • Page Count: 20
  • Language: Czech