ORGANIZATION OF IRANIAN-TURKISH SAFEVI STATE AND ITS STRATETGIC EFFECTS ON TURKISH HISTORY Cover Image

İRAN TÜRK SAFEVİ DEVLETİ’NİN KURULUŞU VE TÜRK TARİHİNE STRATEJİK ETKİSİ
ORGANIZATION OF IRANIAN-TURKISH SAFEVI STATE AND ITS STRATETGIC EFFECTS ON TURKISH HISTORY

Author(s): M. Serkan Taflioğlu
Subject(s): Social Sciences, Cultural history, Regional Geography, Ethnohistory, Political history, Social history, Culture and social structure , Social development, Sociology of Culture, The Ottoman Empire, History of Islam, Sociology of Politics, Geopolitics
Published by: Sage Yayınları

Summary/Abstract: Safevi devletinin kuruluşu, daha önceki İslam ordularının İran coğrafyasına girişi ve Moğol istilaları gibi tarihin önemli olaylarından kabul edilmektedir. İslam sonrası dönemde ilk defa olarak İran toprakları bir Türk hükümdar altında birliğini sağlamıştır. Bölgenin önemli uzmanlarına göre Safevi devleti ideal bir Türk Devletidir.177 Bunun ardından günümüzdeki modern manada olmasa da İranlılık kavramı tekrar bir kimlik olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Şah İsmail, Oniki İmam Şiiliğini devletin resmi mezhebi yaparak, Sünni Osmanlı ve Özbek devletlerine karşı kendi devletini ideolojik olarak ayakta tutacak ve onlara karşı bir mücadele edecek bir unsur sağlamış oluyordu. Toynbee, Tarih Üzerine Çalışma adlı eserinde bu ortaya çıkışı, Şiiliğin dirilişi ve İslam tarihinde bir sapma olarak değerlendirmektedir.178 Şüphesiz ki Anadolu ve İran’daki Türkmen unsuruna dayanan Safevi devletinin kuruluşunu incelerken Osmanlı devleti ile olan ilişkileri değerlendirmek bir nevi mecburiyettir. Safevi devletinin kuruluş felsefesi ve dış siyaseti gereği ilk hedefi Anadolu ve Osmanlı Türk hakimiyetidir. Bu bağlamda kuruluş esnasında temel sorunlar Osmanlı Türk Devleti ile yaşanmıştır. Bu çalışmada ise Safevi devletinin kuruluşunun Türk ve Bölge jeopolitiği üzerine etkisi ortaya konmaya çalışılacaktır.

  • Issue Year: 4/2012
  • Issue No: 13
  • Page Range: 105-115
  • Page Count: 11
  • Language: Turkish