Reviews and Comments Cover Image

Prikazi i osvrti
Reviews and Comments

Author(s): Mirko Pejanović, Senadin Lavić, Amer Osmić, Zlatan Delić, Ermin Kuka, Adisa Busuladžić, Muamer Hodžić, Nihad Odobašić
Subject(s): Review, Book-Review
Published by: Univerzitet u Sarajevu

Summary/Abstract: Mile Lasić, Transnacionalne socijalizacije, politike i institucije Evropske unije (HKD „Napredak“ i Panevropska unija, 2016). &. naučni skup Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci (28. maj 2016. godine , BZK „Preporod“.) Zbornik radova Srebrenica 1995–2015.: Evaluacija naslijeđa i dugoročnih posljedica genocida, Institut za istraţivanje zloĉina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2016, knjiga I i knjiga II). Nestanak Tomislava Matanovića: postupak pred Domom za ljudska prava Latinka Perović, Dominantna i neželjena elita: Beleške o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji (XX–XXI vek), Dan Graf, Beograd, 2015. Vlatko Doleček , Od đaka pješaka do akademika, Udruženje obrazovanje gradi BiH, Sarajevo, 2014. A. Fichtelberg, Hybrid Tribunals: A Comparative Examination (Springer, New York, 2015).

  • Issue Year: LVII/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 221-273
  • Page Count: 53
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode