Ethical Leadership in Slovak Business Environment - Review of a Scientific Monograph of A. Remišová, A. Lašáková, J. Rudy et al. Cover Image

Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí – recenzia vedeckej monografie A. Remišovej, A. Lašakovej, J. Rudyho et al.
Ethical Leadership in Slovak Business Environment - Review of a Scientific Monograph of A. Remišová, A. Lašáková, J. Rudy et al.

Author(s): Martin Lačný
Subject(s): Book-Review
Published by: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút politológie

Summary/Abstract: Review of: Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí – recenzia vedeckej monografie A. Remišovej, A. Lašakovej, J. Rudyho et al.

  • Issue Year: 5/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 48-50
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak