Constantin Mavrocordat – Romanian Culture Promotor Cover Image

Constantin Mavrocordat – promotor al culturii
Constantin Mavrocordat – Romanian Culture Promotor

Author(s): Niculina Vârgolici, Ioana Vasiloiu
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Universitatea din Bucuresti, Colectivul de Stiinte ale Informarii si Documentarii
Keywords: Constantin Mavrocordat; bibliotecă; şcoală; reformă; instituţie; Constituţie

Summary/Abstract: Epoca fanariotă a fost privită pentru o lungă perioadă de timp, dintr-o perspectivă negativă. A fost trecută foarte uşor cu vederea activitatea reformatoare, cu scop modernizator a principelui Constantin Mavrocordat. Semnificaţia politicii de reformă a domnitorului fanariot trebuie reevaluată în contextul european şi românesc al secolului al XVIII-lea. Domnul luminat va reforma administraţia, justiţia, sistemul fiscal, învăţământul, înfiinţând instituţii inexistente la acea vreme în Ţările Române. Rolul jucat de reformator în istorie şi, mai ales, în cultură, este incontestabil. Eforturile sale de modernizare a societăţii româneşti s-au concretizat într-un document publicat în anul 1742 în jurnalul ,,Mercure de France“ cu titlul sugestiv de Constituţie. Domniile sale au reprezentat o perioadă de înnoire în planul gândirii politice, sociale, administrative şi al culturii sub influenţa ideilor iluministe.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 19
  • Page Range: 109-113
  • Page Count: 5
  • Language: Romanian