Library Science Education at the University of Oradea – an unfulfilled challenge Cover Image

Învăţământul biblioteconomic la Universitatea din Oradea – o provocare neîmplinită
Library Science Education at the University of Oradea – an unfulfilled challenge

Author(s): Claudia Pop
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Universitatea din Bucuresti, Colectivul de Stiinte ale Informarii si Documentarii
Keywords: biblioteconomie; Universitatea din Oradea; societatea informațională; program de studii

Summary/Abstract: Vocaţia şi pregătirea de specialitate corespunzătoare sunt izvorul competenţei, dragostei şi pasiunii pentru munca pe care o prestează. Slujitorii bibliotecilor şi ai altor structuri de informare nu pot acţiona convingător şi eficient decât fiind în posesia unor cunoştinţe biblioteconomice temeinice – capabili să pună permanent în relaţie informaţii diverse care orientează şi stimulează demersul cititorului. Progresiv informatizată, societatea a avut şi are nevoie de intermediari calificaţi ai schimburilor de informaţie, specialişti în orientarea utilizatorilor către toate tipurile de surse, capabili să sintetizeze un tablou informaţional în funcţie de cererea exprimată, să construiască reţele şi sisteme.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 19
  • Page Range: 61-64
  • Page Count: 4
  • Language: Romanian