Modern Romanian Library Science Education Cover Image

Învăţământul biblioteconomic românesc modern
Modern Romanian Library Science Education

Author(s): Elena Tîrziman
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Universitatea din Bucuresti, Colectivul de Stiinte ale Informarii si Documentarii
Keywords: învăţământ biblioteconomic românesc; informaţie; curricula universitară; profesii ale informaţiei

Summary/Abstract: Specializarea universitară Biblioteconomia şi Ştiinţa Informării aniversează 25 de ani de existenţă modernă. O analiză a acestei perioade arată o modernizare permanentă a specializării şi sincronizarea acesteia cu realitatea europeană la nivel didactic şi de cercetare. Evoluţia specializării este determinată de dinamica domeniului, evoluţia rapidă a profesiilor de informare şi documentare în strânsă legătură cu avansarea ştiinţei şi tehnologiei informaţiei. Specializarea asigură pregătire universitară de nivel licenţă, masterat, doctorat şi studii postuniversitare şi este implicată în proiecte de cercetare relevante pentru domeniu şi piaţa muncii. Exigenţele profesiilor legate de informaţie, apariţia unor meserii noi sunt provocari la care trebuie să răspundă această specializare de nivel universitar.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 19
  • Page Range: 45-51
  • Page Count: 7
  • Language: Romanian