Mažuranić's poem Death of Smail-Aga Cengic. The question of the origin and reception Cover Image
  • Price 5.00 €

Mažuranićev spjev Smrt Smail-age Čengića. Pitanje nastanka i recepcije
Mažuranić's poem Death of Smail-Aga Cengic. The question of the origin and reception

Author(s): Ivan Pederin
Subject(s): Croatian Literature
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: Spjev Smrt Smail-age Čengića Ivana Mažuranića ugledno je djelo ilirizma, spjev koji ni do danas nije izgubio zanimanje čitateljstva ni znanstvene javnosti. Povjesničari književnosti bavili su se gotovo isključivo književnim i još više političkim odnosima toga spjeva, ali ne i okolnostima njegovog nastanka. Upravo o tim okolnostima govorimo u ovom radu.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 44
  • Page Range: 181-186
  • Page Count: 6
  • Language: Croatian