Extremism as our common fate Cover Image
  • Price 5.00 €

Ekstremizam kao naša zajednička sudbina
Extremism as our common fate

Author(s): Marko P. Đurić
Subject(s): Christian Theology and Religion, Islam studies, Politics and religion, Studies in violence and power
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: U svome članku govorim o uskoj vezi između verskog fundamentalizma i ekstremizma. Monopol na istinu, a time i na spasenje, na što nas podseća jedna rečenica koju su formulisali sv. Kiprijan Kartaginski i Origen, a koja glasi “Extra ecclesiam nulla salus” (Izvan Crkve nema spasenja), pokazala se u odnosima Crkve sa drugim religijama skroz disfunkcionalnom. Na navedenu izjavu i muslimani i Jevreji bili su posebno osetljivi, a njihove reakcije kadkada su bileveoma žestoke. Jedna isključivost rađala je drugu, zbog čega nije mogao izbeći i verski fundamentalizam. Ali, kako današnjem čoveku, što bi rekao sv. Kliment Aleksandrijski, ništa drugo “ne preostaje do da Nepoznatog shvati Božanskom miloš ću i rečju što nam dolazi od Njega”, to će kvalitet našeg shvatanja Nepoznatog uvek zavisiti od zrelosti i kreativnosti naše vere koja će se u našem životu moći samo pojaviti pod uticajem Njegovog Svetog Duha, nakon čega u našim teološkim razmišljanjima sigurno neće biti verskog ekstremizma. Ekstremističko ponašanje nije plod Svetog Duha.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 44
  • Page Range: 171-179
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian