Croatian literature in Bosnia and Herzegovina - the challenge (s) of Croatian literary historiography Cover Image
  • Price 5.00 €

Hrvatska književnost BiH – izazov(i) hrvatske književne historiografije
Croatian literature in Bosnia and Herzegovina - the challenge (s) of Croatian literary historiography

Author(s): Perina Meić
Subject(s): Bosnian Literature, Croatian Literature
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: Odgovor na pitanje što je to hrvatska književnost u BiH iznimno je složen. Svaki pokušaj preciznijeg defi niranja ovog dinamičnog književnog sustava neminovno prati dvije vrste problema. U jednu se skupinu svrstavaju problemi neknjiževne naravi (ideologija, politika i sl.), dok se u drugoj pojavljuju pitanja metodološke (književnoznanstvene) naravi. Ovi potonji najočitije dolaze do izražaja onda kad se postavi pitanje: kako defi nirati a, slijedom toga, i primjereno književnopovijesno prezentirati pretpostavljeni književni sustav. Navedene skupine problema (neknjiževni i metodološki) međusobno su povezani i na neki način uvjetovani. Utječući jedni na druge svojim mehanizmima oblikuju strukturu književnopovijesnog prikaza stvarajući ujedno i našu predodžbu o navedenom sustavu.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 44
  • Page Range: 69-86
  • Page Count: 18
  • Language: Croatian