My God, my God, why have you forsaken me? Cover Image
  • Price 5.00 €

Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?
My God, my God, why have you forsaken me?

Author(s): Jadranka Brnčić
Subject(s): Philosophy of Religion, Biblical studies
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo

Summary/Abstract: Isus u času smrti “povika iza glasa: ‘Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?’”. Vapaj nalazimo u dva sinoptička Evanđelja: u Marka (Mk 15,34) i u Mateja (Mt 27,46); Luka, čiji je Isus ostvarenje grčkog ideala ljudske veličine u ljepoti i dobroti, kao posljednje Isusove riječi navodi: “Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj” (Lk 23,46), dok su u Ivana, čiji je Isus proslavljeni Krist i u času umiranja, one: “Dovršeno je” (Iv 19,30). Marko navodi Isusove riječi na pučkom aramejskom onoga doba: “Eloi, Eloi, lama sabahtani?”, a Matej u liturgijskoj verziji “Eli, Eli, lama sabahtani?”1 (što je, uz riječ “abba”, tata, kojom se Isus obraćao Bogu kao nježnom ocu, jedino mjesto na kojem se pojav ljuje iskaz u jeziku kojim se Isus najvjerojatnije služio).

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 44
  • Page Range: 7-15
  • Page Count: 9
  • Language: Croatian