Enforcement of decisions which order reinstatement in work and paying compensation Cover Image

Executarea hotărîrilor prin care s-a dispus reintegrarea în munca şi plata despăgubirilor
Enforcement of decisions which order reinstatement in work and paying compensation

Author(s): Dumitru Macovei, Marian Enache
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Editura Universităţii »Alexandru Ioan Cuza« din Iaşi
  • Issue Year: XXXII/1986
  • Issue No: 1
  • Page Range: 45-54
  • Page Count: 10
  • Language: Romanian