Aleksandar Rostov. Development of Bulgarian-Belgian Relations between the Two World Wars. Sofia, 2005,164 pp. Cover Image
  • Price 0.50 €

Александър Костов. Развитие на българо-белгийските отношения между двете световни войни. София, Изд. „Art Media Communications", 2005.164 с.
Aleksandar Rostov. Development of Bulgarian-Belgian Relations between the Two World Wars. Sofia, 2005,164 pp.

Author(s): Rumyana Parvanova
Subject(s): History
Published by: Институт за исторически изследвания - Българска академия на науките

Summary/Abstract: Reviews and Criticism

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 281-284
  • Page Count: 4
  • Language: Bulgarian