Ślepy zaułek harmonizacji podatku od towarów i usług - droga wyjścia? Cover Image

Ślepy zaułek harmonizacji podatku od towarów i usług - droga wyjścia?
Ślepy zaułek harmonizacji podatku od towarów i usług - droga wyjścia?

Author(s): Witold Stanisław Modzelewski
Subject(s): Economy, Public Finances
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej

Summary/Abstract: W niniejszym artykule zostały omówione zagadnienia związane z „harmonizacją” podatku od towarów i usług, która to ostatnimi czasy przysparza wiele problemów. Problemy te bezpośrednio związane są z patologizacją prawa krajowego oraz zaistnieniem biznesu optymalizacyjnego.

  • Issue Year: L/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 571-578
  • Page Count: 8
  • Language: Polish