Education as a Important Source of Economic Growth Cover Image

Vzdelávanie ako dôležitý faktor ekonomického rastu
Education as a Important Source of Economic Growth

Author(s): Ján Figeľ
Subject(s): Economy
Published by: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV
Keywords: education; EU

Summary/Abstract: Ľudský potenciál je v týchto zložitých časoch kľúčovým faktorom pre budúc-nosť Európy. Sme svedkami mnohých vážnych výziev – globalizácia, finančná kríza, rýchle technologické zmeny, starnúca populácia, zvýšená migrácia či kli-matické zmeny. Nechceme sa nechať pasívne unášať týmito zmenami. V miere, v akej to dokážeme, chceme ich riadiť a ovplyvňovať pre dobro celej spoločnosti....

  • Issue Year: 57/2009
  • Issue No: 06
  • Page Range: 515-523
  • Page Count: 9
  • Language: Slovak