Gender Diversities in Employment, Incomes and Living Standard of the Old Labour Force Cover Image
  • Price 4.00 €

Джендър различия в заетостта, доходите и стандарта на живота на възрастната работна сила
Gender Diversities in Employment, Incomes and Living Standard of the Old Labour Force

Author(s): Penka Naydenova
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: безработица; бедност; благоденствие; принос.

Summary/Abstract: Анализира се стандарта на живота на населението на възраст 50-64 години в условията на промени в заетостта и доходите, отчитайки джендърните проблеми в България. Подчертава се участието на жените в развитието, което трябва да включва заслугите им в битова среда, раждането и отглеждане на децата. Преценява се въздействието на съвременните политики за повишаване на благосъстоянието им след кризисната безработица и нарастване на обедняването.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 80-101
  • Page Count: 22
  • Language: Bulgarian