Extending the Retirement Age: A Factor for Increasing the Risk of Ill Health and Disability Cover Image
  • Price 2.50 €

Удължаването на пенсионната възраст – фактор за повишаване на риска от влошаване на здравето и инвалидизация
Extending the Retirement Age: A Factor for Increasing the Risk of Ill Health and Disability

Author(s): Bozhidar Ivkov
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: хронични заболявания; смъртност; инвалидност; риск.

Summary/Abstract: В съобщението се представени данни за хроничната заболеваемост в страната и се защитава тезата, че повишаването на пенсионната възраст може да се разглежда като фактор, повишаващ риска от увеличаване на хроничната заболеваемост и инвалидизация на населението.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 66-72
  • Page Count: 7
  • Language: Bulgarian