Psychological Characteristics of Professionals Who Work with Children with Special Needs Cover Image
  • Price 2.00 €

Психологически особености на работещите с деца със специални потребности
Psychological Characteristics of Professionals Who Work with Children with Special Needs

Author(s): Ivana Miladinova
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките

Summary/Abstract: Разнообразието на специалистите, които работят с деца със специални образователни потребности /СОП/, е голямо, но основно ще споменем психологическите особености на някои от тях: ресурсния учител, специалния педагог, логопед, учител в масово училище, психолог и социален работник. Мотивацията и професионалната компетентност за работа с такива деца е с решаващо значение за постигането на напредък в развитието на децата. При специалистите, работещи продължително с деца със СОП, с течение на времето се появяват първо признаци на тревожност, по-късно възниква емпатия, а накрая се повишава нивото на стрес.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 566-571
  • Page Count: 6
  • Language: Bulgarian