Will be Virtues Coming in? Education to Virtues (Pavol Tománek) Cover Image

Budú cnosti v budúcnosti? O výchove k cnostiam (Pavol Tománek)
Will be Virtues Coming in? Education to Virtues (Pavol Tománek)

Author(s): Pavol Tománek
Subject(s): Education, Book-Review
Published by: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV
Keywords: book reivew; virtues;

Summary/Abstract: Review of: Šarníková, Gabriela: Budú cnosti v budúcnosti? O výchove kcnostiam, Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU 2011, 240 s. ISBN 978-80-8084-674-9 by Pavol Tománek

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 60-61
  • Page Count: 2
  • Language: Slovak