A classification of substance dependent persons on vulnerabity factors and personality variables Cover Image
  • Price 2.00 €

Класификация на зависими от психоактивни вещества по фактори на уязвимост и личностови променливи
A classification of substance dependent persons on vulnerabity factors and personality variables

Author(s): Krasimira Mineva
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: употреба на психоактивни вещества; класификация; подтипове.

Summary/Abstract: Докладът представя резултатите от изследване на зависими от психоактивни вещества, с дългосрочна употреба предимно на опиати. Целта е извличане на хомогенните подгрупи в разнородната група на зависимите и създаване на нова типология въз основа на следните променливи: индикатори за тежестта на зависимостта, фактори на уязвимост (капацитет за саморегулация), корелати на зависимост (его-функции), личностови променливи, измерители на самодетерминация и индивидуация. Чрез клъстер анализ бяха идентифицирани 3 подгрупи на зависимите, които се доближават до създадените от Клонингер и Бабор типологии на зависими от алкохол.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 502-508
  • Page Count: 7
  • Language: Bulgarian