Value association at Bulgarian students Cover Image
  • Price 2.00 €

Ценностни асоциации при български студенти
Value association at Bulgarian students

Author(s): Magdalena Garvanova
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките

Summary/Abstract: Настоящата статия представя резултати от асоциативен експеримент, проведен през 2010 г. сред 138 български студенти. Целта на изследването е да очертае понятийната структура на 6 симптоматични за посттоталитарната ситуация ценности и свързаните с тях нагласи – равенство, социална справедливост, свобода, независимост, богатство и свое място в света. Данните са обработени с графичната програма Wordle и чрез семантичен анализ. Получените резултати разкриват, че равенството и социалната справедливост се асоциират с манифестираните от близкото минало идеологеми и имат негативен конотат. Семантичното поле на свободата, независимостта, богатството и личното място в света се характеризира с по-голяма смислова хетерогенност в сравнение с първата група ценности вероятно поради разнопосочните личностни и социални перспективи за развитие в българското общество след 1989 г.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 493-501
  • Page Count: 9
  • Language: Bulgarian