Relation between attitudes and children`s knowledge about older adults Cover Image
  • Price 3.90 €

Връзки между нагласите и знанията на децата за възрастните
Relation between attitudes and children`s knowledge about older adults

Author(s): Galina Petkova
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: нагласи; знания; връзки.

Summary/Abstract: Статията представлява психологическо проучване на връзките между детските нагласи и разбиранията относно възрастните и процесите на остаряването, с какво се свързва процеса на остаряването, с какви характеристики е представен образа на възрастния - позитивни или негативни. Провокирано е от тенденцията към нарастване на застаряващото население, която все по-ясно се открива през последните десетилетия и ни отвежда на пето място в света. Обект на изследването са деца на възраст от десет до дванадесет години. Предмет на изследване са детските нагласи и знания за възрастните. Целта е да се проследят връзките и зависимостите между тях.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 487-492
  • Page Count: 6
  • Language: Bulgarian