Nature and specifics of prejudice development – overlook on the normative and collective actions of the groups Cover Image
  • Price 3.90 €

Същност и особености при развитието на предразсъдъци – поглед върху нормативните и колективни действия на групите
Nature and specifics of prejudice development – overlook on the normative and collective actions of the groups

Author(s): Polimira Miteva
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: предразсъдъци; социални норми; про-малцинствени политики; междугрупов контакт.

Summary/Abstract: Статията ще разгледа структурата и някои характерни особености на предразсъдъка, както и парадоксални явления, свързани с него. Основните тези, които работата подкрепя, се базират на анализите на Джон Диксън и Марк Левин (2012) относно ролята на междугруповите емоции за развитието на предразсъдъци и дискриминация и на Крандал (2002) за влиянието на социалните норми върху предразсъдъците.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 309-313
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian