Critical incidents and psychodynamics of posttraumatic growth Cover Image
  • Price 2.00 €

Критичните събития и психодинамика на посттравматичното израстване
Critical incidents and psychodynamics of posttraumatic growth

Author(s): Plamen Dimitrov, Nadya Mateeva
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: критични събития; посттравматично израстване; психодинамика.

Summary/Abstract: Статията описва психодинамичната концепция за посттравматичното израстване, нейните понятийни основи и подкрепящите я емпирични доказателства. Посттравматичното израстване е преживяването на множество начини, в това число – нарастване на субективната значимост на живота, по-смислени междуличностни отношения, засилено усещане за лична автентичност, променени приоритети и обагатено екзистенциално присъствие.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 267-272
  • Page Count: 6
  • Language: Bulgarian